Privacy

Kiwanis Nederland (KI-DN) en haar leden de Kiwanis Clubs voeren een zorgvuldig beleid met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens dat voldoet aan de AVG.


Enkele hoofdpunten uit de Privacyverklaring:

Van wie verwerkt Kiwanis Club Roosendaal persoonsgegevens?
Kiwanis Club Roosendaal verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kiwanis Club Roosendaal?
- Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, beroep of gegevens omtrent huidige werkzaamheden, titel (mr. , drs. enz.), functie binnen de Kiwanis Club, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, pasfoto en naam eventuele partner.
- Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
- Van leden en oud-leden verwerkt Kiwanis meer persoonsgegevens dan van vrijwilligers,  aspirant-leden of contactpersonen.


Er is een Privacyverklaring opgesteld voor KI-DN en voor de lokale Kiwanis Clubs afzonderlijk. Daarnaast is er een Privacyreglement voor KI-DN.

Via onderstaande links kunt u ons volledige privacybeleid lezen:
Privacyverklaring KC Roosendaal (zie onderaan deze pagina) 
Privacyverklaring KI-District Nederland
- Privacyreglement KI-DN  (volgt).

Kiwanis Club Roosendaal en Kiwanis Nederland behouden zich het recht voor de verklaringen waar nodig aan te passen.


Privacyverklaring Kiwanis Club Roosendaal (3e) C O N C E P T d.d. 10 augustus 2018 vastgelegd in de Ledenvergadering van 10 september 2018.

Kiwanis Club Roosendaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door Kiwanis International District Nederland (afgekort tot KI-DN) en de aangesloten Kiwanis Clubs.

Kijk op www.kiwanisroosendaal.nl/privacy meer informatie over Kiwanis Club Roosendaal, contactgegevens en het volledige privacy beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Van wie verwerkt Kiwanis Club Roosendaal persoonsgegevens?

Kiwanis Club Roosendaal verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld van:

 • leden;
 • oud-leden;
 • vrijwilligers van de bij Kiwanis Club Roosendaal aangesloten organisatieonderdelen (regio’s, groepen, kernen, clubs in organisatie, clubs, enz.)
 • personen die lid willen worden van een Kiwanis club (aspirant-leden);
 • personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kiwanis Club Roosendaal?

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, beroep of gegevens omtrent huidige werkzaamheden, titel (mr. , drs. enz.), functie binnen de Kiwanis club, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, pasfoto en naam eventuele partner.
 • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
 • Van leden en oud-leden verwerkt Kiwanis meer persoonsgegevens dan van vrijwilligers, aspirant-leden of contactpersonen.

Waarom verwerkt Kiwanis Club Roosendaal persoonsgegevens?

Als u lid bent van Kiwanis Club Roosendaal of dat wilt worden of als u aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen inschrijven als lid, zorg te dragen voor een eventuele verzekering van u als vrijwilliger of om een Verklaring Omtrent Gedrag voor u aan te vragen.

Als u lid bent van Kiwanis, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of informatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit vanuit Kiwanis Club Roosendaal, regio, of KI-DN. U kunt zich daar altijd weer voor uitschrijven. Dit blijft bij de club staan, niet bij KI-DN.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Op welke gronden verwerkt Kiwanis Club Roosendaal persoonsgegevens?

Kiwanis Club Roosendaal verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende in de AVG genoemde gronden: 

 • De betrokkene heeft Kiwanis Club Roosendaal toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij Kiwanis Club Roosendaal.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in aanloop naar een lidmaatschaps- of vrijwilligersovereenkomst.
 • Kiwanis Club Roosendaal heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken.
 • Kiwanis Club Roosendaal heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe verwerkt Kiwanis Club Roosendaal persoonsgegevens?

Kiwanis Nederland verwerkt persoonsgegevens in het systeem “PortalBuzz”. Deze administratieve applicatie wordt door alle Kiwanis Clubs in Nederland gebruikt en daarmee ook door Kiwanis Club Roosendaal.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Nadat u bent geregistreerd als lid krijgt u een unieke inlogcode. Met uw unieke inlogcode kunt u uw eigen gegevens wijzigen. De secretaris van onze club kan de gegevens ook wijzigen. Voor aspirantleden geldt dat zij door de secretaris worden aangemeld, zij krijgen pas een inlogcode als zij lid zijn geworden. De leden van Kiwanis Club Roosendaal kunnen als zij inloggen met hun inlogcode, uw gegevens inzien.

Binnen een Divisie (een regio), kunnen alleen die leden uw gegevens zien als zij daar volgens hun functie (de luitenant-Gouverneur bijvoorbeeld) toe bevoegd zijn. Zij kunnen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zien Dit is bedoeld voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten of voor het maken van onderlinge afspraken.

Bestuurders van het landelijk bestuur van Kiwanis (KI-DN) kunnen uw persoonsgegevens alleen inzien of wijzigen als zij daar gelet op hun functie (de secretaris bijvoorbeeld) toe bevoegd zijn.

Met wie worden gegevens gedeeld?

De club waarvan u lid bent of waar u een relatie mee hebt, verwerkt uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden in ons systeem “PortalBuzz” opgenomen en zijn daarmee één op één inzichtelijk voor alle leden van Kiwanis die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn en voor functionarissen van Kiwanis International, voorzover zij daar volgens hun functie toe bevoegd zijn. Kiwanis deelt uw persoonsgegevens niet met externe partijen, tenzij zij daartoe door de wet of het openbaar gezag verplicht wordt.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Kiwanis

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, bijvoorbeeld om u te kunnen registreren als lid. Deze gegevens worden voor dat doel gebruikt, en alleen voor een ander doel als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat en u daarmee instemt. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement, kunnen daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als u een nieuwe functie krijgt binnen de club, dan kan de secretaris uw gegevens ophalen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard, voornamelijk om statistische redenen, opdat gezien kan worden wie welke functies hebben bekleed, of om oud-leden te informeren, bijvoorbeeld over een activiteit of reünie.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aanvullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KI-DN kunt u terecht bij Kiwanis Club Roosendaal. Kiwanis Club Roosendaal is telefonisch te bereiken op 0165-518234 en per e-mail op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ; natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met KI-DN via de Secretaris van Kiwanis District Nederland via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Is uw eventuele klacht niet adequaat verholpen? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid

Kiwanis Club Roosendaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van deze website te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.kiwanis.nl//privacy.